No s'ha habilitat la cerca global
Vés al contingut principal

COEC
Presencial
CURS DE PUNCIÓ VENOSA

INTRODUCCIÓ
Els serveis jurídics del Ministeri de Sanitat han estimat que la pròpia titulació d’Odontologia confereix als professionals l’atribució de la venopunció. La venopunció és el punt de partida perquè els professionals de l’Odontologia puguin desenvolupar i aplicar en els seus tractaments els anomenats factors de creixement.
 
DICTANT
Dr. Stevens Salva Sutherland (COMB 46351)
Metge Anestesiòleg.
Especialista reanimació i anestèsia Hospital Vall d’Hebron.
Coordinador OBA sedacions.
 
 
PROGRAMA
Amb aquest curs obtindran les destreses teòriques i pràctiques necessàries per dominar aquesta tècnica d’una manera segura. Aquest curs tindrà la següent estructura:
 
1a PART: TEORIA
Part teòrica on s’exposaran els següents temes: Conceptes de Seguretat · Anatomia i accessos venosos · Preparació del material de punció venosa. Rentat i desinfecció de mans · Preparació del pacient. Execució de la tècnica. Possibles complicacions derivades de la tècnica. Dificultats en la punció i canalització venosa. Injecció intramuscular, anatomia, preparació del pacient, tècnica, possibles complicacions.
 
2a PART: PRÀCTICA
Comptarem amb dos simuladors d’entrenament de braços i mans per a la injecció i extracció venosa, així com injecció intramuscular, que permetran l’entrenament real. Aquesta part pràctica es farà en grups de 4 persones.
 
INFORMACIÓ PRÀCTICA
 
ADREÇAT A
Dentistes col·legiats.
 
MODALITAT I DURADA
Presencial. 1 sessió de 3 hores.
 
DATA I HORARI
Dimecres 15 de gener de 2025, de 9:00 a 12:00h, a la seu del COEC (Travessera de Gràcia, 93-95. 08006 Barcelona).
 
 
PREU INSCRIPCIONS
Col·legiats COEC: 70 €
Col·legiats d’altres col·legis d’Espanya: 170 €
 
AFORAMENT
15 places. 
El COEC es reserva el dret de cancel·lar el curs si no s’assoleix en nombre mínim d’inscripcions (en aquest cas, es retornaria l’import de la matrícula).
 
CERTIFICAT
Certificat propi del COEC (assistència al 100% de la sessió).
Curs no acreditat amb crèdits oficials.

IDIOMA
Castellà.
 
LLOC
Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya
Travessera de Gràcia, 93-95 | 08006 Barcelona
http://www.coec.cat/ca/ 
 

Veure més

COEC
Presencial
CURS DE PUNCIÓ VENOSA

INTRODUCCIÓ
Els serveis jurídics del Ministeri de Sanitat han estimat que la pròpia titulació d’Odontologia confereix als professionals l’atribució de la venopunció. La venopunció és el punt de partida perquè els professionals de l’Odontologia puguin desenvolupar i aplicar en els seus tractaments els anomenats factors de creixement.
 
DICTANT
Dr. Stevens Salva Sutherland (COMB 46351)
Metge Anestesiòleg.
Especialista reanimació i anestèsia Hospital Vall d’Hebron.
Coordinador OBA sedacions.
 
 
PROGRAMA
Amb aquest curs obtindran les destreses teòriques i pràctiques necessàries per dominar aquesta tècnica d’una manera segura. Aquest curs tindrà la següent estructura:
 
1a PART: TEORIA
Part teòrica on s’exposaran els següents temes: Conceptes de Seguretat · Anatomia i accessos venosos · Preparació del material de punció venosa. Rentat i desinfecció de mans · Preparació del pacient. Execució de la tècnica. Possibles complicacions derivades de la tècnica. Dificultats en la punció i canalització venosa. Injecció intramuscular, anatomia, preparació del pacient, tècnica, possibles complicacions.
 
2a PART: PRÀCTICA
Comptarem amb dos simuladors d’entrenament de braços i mans per a la injecció i extracció venosa, així com injecció intramuscular, que permetran l’entrenament real. Aquesta part pràctica es farà en grups de 4 persones.
 
INFORMACIÓ PRÀCTICA
 
ADREÇAT A
Dentistes col·legiats.
 
MODALITAT I DURADA
Presencial. 1 sessió de 3 hores.
 
DATA I HORARI
Dimecres 13 de novembre de 2024, de 9:00h a 12:00h a la seu del COEC (Travessera de Gràcia, 93-95. Barcelona).
 
PREU INSCRIPCIONS
Col·legiats COEC: 70 €
Col·legiats d’altres col·legis d’Espanya: 170 €
 
AFORAMENT
15 places. 
El COEC es reserva el dret de cancel·lar el curs si no s’assoleix en nombre mínim d’inscripcions (en aquest cas, es retornaria l’import de la matrícula).
 
CERTIFICAT
Certificat propi del COEC (assistència al 100% de la sessió).
Curs no acreditat amb crèdits oficials.
 
IDIOMA
Castellà
 
LLOC
Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya
Travessera de Gràcia, 93-95 | 08006 Barcelona
http://www.coec.cat/ca/ 
 

Veure més

COEC
Presencial
CURS DE PUNCIÓ VENOSA

INTRODUCCIÓ
Els serveis jurídics del Ministeri de Sanitat han estimat que la pròpia titulació d’Odontologia confereix als professionals l’atribució de la venopunció. La venopunció és el punt de partida perquè els professionals de l’Odontologia puguin desenvolupar i aplicar en els seus tractaments els anomenats factors de creixement.
 
DICTANT
Dr. Stevens Salva Sutherland (COMB 46351)
Metge Anestesiòleg.
Especialista reanimació i anestèsia Hospital Vall d’Hebron.
Coordinador OBA sedacions.
 
PROGRAMA
Amb aquest curs obtindran les destreses teòriques i pràctiques necessàries per dominar aquesta tècnica d’una manera segura. Aquest curs tindrà la següent estructura:
 
1a PART: TEORIA
Part teòrica on s’exposaran els següents temes: Conceptes de Seguretat · Anatomia i accessos venosos · Preparació del material de punció venosa. Rentat i desinfecció de mans · Preparació del pacient. Execució de la tècnica. Possibles complicacions derivades de la tècnica. Dificultats en la punció i canalització venosa. Injecció intramuscular, anatomia, preparació del pacient, tècnica, possibles complicacions.
 
2a PART: PRÀCTICA
Comptarem amb dos simuladors d’entrenament de braços i mans per a la injecció i extracció venosa, així com injecció intramuscular, que permetran l’entrenament real. Aquesta part pràctica es farà en grups de 4 persones.
 
INFORMACIÓ PRÀCTICA
 
ADREÇAT A
Dentistes col·legiats.
 
MODALITAT I DURADA
Presencial. 1 sessió de 3 hores.
 
DATA I HORARI
Dimecres 18 de setembre de 2024, de 9 a 12h. a la seu del COEC (Travessera de Gràcia, 93-95, 08006 Barcelona).
 
PREU INSCRIPCIONS
Col·legiats COEC: 70 €
Col·legiats d’altres col·legis d’Espanya: 170 €
 
AFORAMENT
15 places. 
El COEC es reserva el dret de cancel·lar el curs si no s’assoleix en nombre mínim d’inscripcions (en aquest cas, es retornaria l’import de la matrícula).
 
CERTIFICACIÓ DEL CURS
Certificat propi del COEC (assistència al 100% de la sessió).
Curs no acreditat amb crèdits oficials.

IDIOMA DEL CURS
Castellà
 
LLOC
Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya
Travessera de Gràcia, 93-95 | 08006 Barcelona
http://www.coec.cat/ca/ 

Veure més

COEC
Presencial
CURS RX PER DIRIGIR (DIRECTOR D'INSTAL·LACIONS DE RADIODIAGNÒSTIC DENTAL)

CURS RX PER A DIRIGIR
 
A càrrec d'Ariadna Lozano Ferrà.
 
DEL DIJOUS 13 DE JUNY AL DISSABTE 15 DE JUNY DE 2024
 
MODALITAT: PRESENCIAL
 
Convocatòria dirigida a dentistes col·legiats.
 
Títol oficial de "Director d'Instal·lacions de Radiodiagnòstic Dental". Curs Homologat pel CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR de conformitat amb allò establert al Reial Decret 1085/2009, de 3 de juliol, per el que s’aprova el Reglament sobre instal·lació i utilització d’aparells de raig X amb finalitats de diagnòstic mèdic.
 
 
PROGRAMA
• Física de les radiacions
• Conceptes bàsic i interaccions de la radiació amb la matèria
• Generació de raigs X
• Magnituds radiològiques
• Detecció de la radiació
• Equips emprats
• Funcions de la detecció
• Control de qualitat de les instal·lacions
• Radiobiologia
• Mecanismes d’acció. Resposta cel·lular
• Resposta sistèmica i total protecció contra les radiacions
• Criteris generals
• Protecció radiològica operacional
• Protecció aplicada al diagnòstic
• Garantia de qualitat. Normativa i legislació
• Aspectes generals legals i administratius
• Gestió tècnica i administrativa d’instal·lacions
• Garantia de qualitat. Normativa i legislació comunitària. Classes pràctiques
• Al final del curs, es realitzarà una prova tipus test, per avaluar el grau de coneixements adquirits.
 
INFORMACIÓ PRÀCTICA
 
PREU INSCRIPCIONS
Col·legiats COEC: 330€
Col·legiats en altres col·legis de dentistes d'Espanya: 430€
Trobareu el formulari d'inscripció al final d'aquesta pàgina (botó gris).
 
DATES I HORARIS
Del dijous 13 de juny al dissabte 15 de juny de 2024: 
- Dijous 13-06-2024: de 9:00 a 14:30 h i de 16:00 a 20:00h.
- Divendres 14-06-2024: de 9:00 a 14:00 h i 15:30 a 19:30h.
- Dissabte 15-06-2024: de 9:00 a 13:30h.
 
Les pràctiques es realitzaran el dijous i el divendres tarda, en torns de 2 hores de durada, en grups reduïts de 6 alumnes, dins la franja horària establerta. El torn de pràctiques serà assignat pel COEC per estricte ordre d’inscripció.
 
DURADA
Total 18 hores lectives. Assistència obligatòria al 90% de las classes.
 
DOCUMENTACIÓ REQUERIDA
Documentació que serà requerida pel COEC una vegada formalitzada la inscripció:
-Títol Acadèmic.
-DNI, NIE o passaport.
-Col·legiats NO COEC: Certificat de col·legiació vigent (emès en los últims 3 mesos).
-Autorització de cessió de dades al Consejo Seguridad Nuclear i entitat formadora TECNODOSIS (el COEC enviarà el document per signar).

La no presentació de tota la documentació necessària abans de l'inici del curs suposarà la pèrdua de la plaça sense dret a cap devolució.
 
 
CERTIFICAT
Els alumnes que assisteixin a la totalitat de la formació i superin  l'examen el curs obtindran un diploma en format electrònic, que es lliurarà en termini aproximat de 15 dies des de la finalització del curs. 
Curs homologat per acord del Consejo de Seguridad Nuclear en data 25/11/2022 segons referència CSN/H0/CRGD-1370 CRGO-1371 CRPD-1372 CRPO-1373/22.
 
AFORAMENT
Places limitades (màxim 24 alumnes).
 
LLOC
Col·legi Oficial d’Odontòleg i Estomatòlegs de Catalunya (COEC)
Travessera de Gràcia, 93-95 | 08006 Barcelona
http://www.coec.cat/ca/ 
 
 
Veure més

COEC
Híbrida
CURS REANIMACIÓ CARDIOPULMONAR (BÀSICA)

"Suport vital bàsic amb DEA" acreditat pel Consell Català de Ressuscitació (CCR).
 
OBJECTIUS:
Aprendre a reaccionar i a identificar a una víctima en aturada cardiorespiratòria.
Aprendre a alertar als serveis d’emergències.
Saber realitzar una RCP de gran qualitat.
Aprendre a utilitzar un DEA.
Ajudar a mantenir en vida a una víctima que no respira ni té pols.
 
 
DICTANTS:
Instructors acreditats del Consell Català de Ressuscitació (CCR). Infermers i tècnics en emergències sanitàries, amb experiència en medicina extra hospitalària i reanimació.
 
 
PROGRAMA:
• Introducció al curs.
• Causes de la parada cardiorespiratòria.
• Importància de la desfibril·lació precoç.
• Activació Serveis mèdics d’emergència (SEM) (112).
• Cadena de supervivència.
• Suport Vital Bàsic.
• Simulació de pràctica integrada.
• Mort sobtada (parada cardíaca) i significat de la fibril·lació ventricular.
• Desfibril·lador Extern Automàtic: funcionament i manteniment.
• Algorisme del European Resuscitation Council pel DEA.
• Simulació de pràctica integrada.
• Coneixement de la normativa reguladora.
• Consideracions ètiques i legals en la intervenció.
 
 
INFORMACIÓ PRÀCTICA
 
ADREÇAT A
Curs adreçat a Col·legiats/des COEC i als seus equips (auxiliars i higienistes), avalats i inscrits per un Col·legiat COEC.
 
MODALITAT I DURADA:
Curs semipresencial (online + presencial):
 
• 2 hores en teleformació a través de plataforma online, a realitzar de forma asíncrona en horari lliure durant unes dates determinades.
• Una sessió presencial de 4 hores per realitzar les pràctiques i examen.
 
Total 6 hores lectives.
 
Per poder participar a la part pràctica serà imprescindible haver completat el 75% de connexió, 100% de continguts visualitzats i haver superat l’avaluació amb el 75% positiva de la part online.
 
La no superació de la part online no dona dret a cap reemborsament de la part pràctica del curs, que no podrà realitzar-se.
 
 
DATES
• Plataforma online part teòrica: del 06/06/2024 al 13/06/2024, ambdos inclosos (accés il·limitat).
• Sessió presencial: dijous 20/06/2024 de 9:00 a 13:00h
 
Tancament inscripcions: 30/05/2024 o fins a completar aforament.
 
 
AFORAMENT
24 places. El curs es realitzarà en subgrups de 8 alumnes per cada instructor.
 
El COEC es reserva el dret a posposar o cancel·lar la formació en cas de no assolir el nombre mínim d’inscripcions. En aquest cas, es faria la devolució del 100% de la matrícula.
 
 
PREU 
Col·legiats COEC: 95€
Auxiliars/higienistes avalats per un Col·legiat COEC: 115€
 
Aquest curs està adreçat tant al Col·legiat COEC com al seu equip de treball a la clínica dental (auxiliars i/o higienistes). El Col·legiat pot inscriure’s personalment al curs, i alhora, actuar com a “Avalador” de les inscripcions del seu personal auxiliar/higienistes. També pot actuar només d’avalador de les inscripcions d’aquestes terceres persones, sense apuntar-se personalment al curs. En qualsevol cas, la facturació de tots els participants serà exclusivament a nom del Col·legiat COEC que actuï d’avalador.
 
REQUISITS INSCRIPCIÓ
Per poder formalitzar la inscripció, és imprescindible adjuntar a través del formulari els justificants requerits de tots els alumnes que s’estiguin inscrivint per part del col·legiat avalador. 
De cada alumne avalat (auxiliar o higienista) s’ha d’adjuntar a través del propi formulari web d’inscripció, en format PDF:
-DNI (només cara del davant)
-Autorització de l’alumne avalat (auxiliar o higienista) per a la cessió i tractament de les seves dades personals (adjuntar el document “AUTORITZACIÓ ALUMNE CURS RCP” degudament emplenat i signat per l’alumne.) 
 
 
Nota: tot i que la inscripció es realitzi amb èxit i s’efectuï el pagament, si en la revisió posterior de la documentació per part del COEC es detecta qualsevol anomalia, el Col·legi es reserva el dret a anul·lar la inscripció incorrectament formalitzada, sense dret a reemborsament de la part corresponent a despeses de gestió administrativa, que seran a càrrec del col·legiat avalador.
 
 
CERTIFICAT
Diploma del Consell Català de Ressuscitació i l'European Resuscitation Council.
 
Els odontòlegs i estomatòlegs, i el personal avalat que acrediti documentalment en el moment de la inscripció disposar de titulació en la branca sanitària de Cicle Formatiu de Grau Mig (Cures d’Infermeria o altre de branca sanitària) o de Cicle Formatiu en Grau Superior (Higiene Bucodental o altre de branca sanitària), rebrà el diploma amb 1'3 crèdits del Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries.
 
 
LLOC
Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya
Travessera de Gràcia, 93-95 | 08006 Barcelona
http://www.coec.cat/ca/
 
Campus Virtual COEC
https://campus.coec.cat/
 
 
Veure més

Seu provincial de Girona del COEC
Híbrida
CURS REANIMACIÓ CARDIOPULMONAR (BÀSICA)

"Suport vital bàsic amb DEA" acreditat pel Consell Català de Ressuscitació (CCR).
 
OBJECTIUS DEL CURS:
Aprendre a reaccionar i a identificar a una víctima en aturada cardiorespiratòria.
Aprendre a alertar als serveis d’emergències.
Saber realitzar una RCP de gran qualitat.
Aprendre a utilitzar un DEA.
Ajudar a mantenir en vida a una víctima que no respira ni té pols.
 
 
DICTANTS:
Instructors acreditats del Consell Català de Ressuscitació (CCR). Infermers i tècnics en emergències sanitàries, amb experiència en medicina extra hospitalària i reanimació.
 
 
PROGRAMA:
• Introducció al curs.
• Causes de la parada cardiorespiratòria.
• Importància de la desfibril·lació precoç.
• Activació Serveis mèdics d’emergència (SEM) (112).
• Cadena de supervivència.
• Suport Vital Bàsic.
• Simulació de pràctica integrada.
• Mort sobtada (parada cardíaca) i significat de la fibril·lació ventricular.
• Desfibril·lador Extern Automàtic: funcionament i manteniment.
• Algorisme del European Resuscitation Council pel DEA.
• Simulació de pràctica integrada.
• Coneixement de la normativa reguladora.
• Consideracions ètiques i legals en la intervenció.
 
 
INFORMACIÓ PRÀCTICA
 
ADREÇAT A
Curs adreçat a Col·legiats/des COEC i als seus equips (auxiliars i higienistes), avalats i inscrits per un Col·legiat COEC.
 
 
MODALITAT I DURADA:
Curs semipresencial (online + presencial):
 
• 2 hores en teleformació a través de plataforma online, a realitzar de forma asíncrona en horari lliure durant unes dates determinades.
• Una sessió presencial de 4 hores per realitzar les pràctiques i examen.
 
Total 6 hores lectives.
 
Per poder participar a la part pràctica serà imprescindible haver completat el 75% de connexió, 100% de continguts visualitzats i haver superat l’avaluació amb el 75% positiva de la part online.
 
La no superació de la part online no dona dret a cap reemborsament de la part pràctica del curs, que no podrà realitzar-se.
 
 
DATES
• Plataforma online part teòrica: del 30/05/2024 al 06/06/2024, ambdos inclosos (accés il·limitat).
• Sessió presencial: dijous 13/06/2024 de 10:00 a 14:00h a la seu provincial de Girona del COEC.
Tancament inscripcions: 23/05/2024 o fins a completar aforament.
 
 
AFORAMENT
16 places. El curs es realitzarà en subgrups de 8 alumnes per cada instructor.
 
El COEC es reserva el dret a posposar o cancel·lar la formació en cas de no assolir el nombre mínim d’inscripcions. En aquest cas, es faria la devolució del 100% de la matrícula.
 
 
PREU 
Col·legiats COEC: 95€
Auxiliars/higienistes avalats per un Col·legiat COEC: 115€
 
Aquest curs està adreçat tant al Col·legiat COEC com al seu equip de treball a la clínica dental (auxiliars i/o higienistes). El Col·legiat pot inscriure’s personalment al curs, i alhora, actuar com a “Avalador” de les inscripcions del seu personal auxiliar/higienistes. També pot actuar només d’avalador de les inscripcions d’aquestes terceres persones, sense apuntar-se personalment al curs. En qualsevol cas, la facturació de tots els participants serà exclusivament a nom del Col·legiat COEC que actuï d’avalador.
 
REQUISITS INSCRIPCIÓ
Per poder formalitzar la inscripció, és imprescindible adjuntar a través del formulari els justificants requerits de tots els alumnes que s’estiguin inscrivint per part del col·legiat avalador. 
De cada alumne avalat (auxiliar o higienista) s’ha d’adjuntar a través del propi formulari web d’inscripció, en format PDF:
-DNI (només cara davantera)
-Autorització de l’alumne avalat (auxiliar o higienista) per a la cessió i tractament de les seves dades personals (adjuntar el document “AUTORITZACIÓ ALUMNE CURS RCP” degudament emplenat i signat per l’alumne.) 
 
 
Nota: tot i que la inscripció es realitzi amb èxit i s’efectuï el pagament, si en la revisió posterior de la documentació per part del COEC es detecta qualsevol anomalia, el Col·legi es reserva el dret a anul·lar la inscripció incorrectament formalitzada, sense dret a reemborsament de la part corresponent a despeses de gestió administrativa, que seran a càrrec del col·legiat avalador.
 
 
CERTIFICAT
Diploma del Consell Català de Ressuscitació i l'European Resuscitation Council.
 
Els odontòlegs i estomatòlegs, i el personal avalat que acrediti documentalment en el moment de la inscripció disposar de titulació en la branca sanitària de Cicle Formatiu de Grau Mig (Cures d’Infermeria o altre de branca sanitària) o de Cicle Formatiu en Grau Superior (Higiene Bucodental o altre de branca sanitària), rebrà el diploma amb 1'3 crèdits del Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries.
 
 
LLOC
Seu provincial de Girona del COEC
Ronda Sant Antoni Maria Claret, 43, 1º2º
17002 Girona
Telf: 972 21 05 72
 
Campus Virtual COEC
https://campus.coec.cat/
 
Veure més

Profesor: ESTER OLIVE GUARDIA

Online
CURS D'INICIACIÓ A L'ATM PER A L'ODONTÒLEG GENERAL (1a ed.)

CURS D'INICIACIÓ A L'ATM PER A L'ODONTÒLEG GENERAL (1a ed.). A càrrec del Dr. Eduardo Vázquez Delgado

(Formulari d'inscripció al final de la pàgina)
 
 
PRESENTACIÓ
Curs adreçat a odontòlegs i estomatòlegs. Amb aquest curs et proporcionarem les bases teòriques i una demostració pràctica per iniciar-te en la realització d'una primera visita a un pacient amb patologia de l'articulació temporomandibular (ATM) al consultori dental, d'una forma eficient i senzilla. Tenint en compte l'elevada prevalença d'aquest tipus de trastorns a les clíniques dentals, és fonamental que els odontòlegs adquireixin els coneixements necessaris per a un correcte maneig d'aquests pacients.
 
OBJECTIUS
- Aprendràs a diagnosticar els trastorns craneomandibulars que es presenten amb més freqüència a la consulta dental.
- Sabràs realitzar una correcta història clínica a un pacient amb patologia de l'ATM.
- Sabràs realitzar una correcta exploració craneomandibular (exploració de la musculatura masticatòria, de l'ATM i de l'artrocinemàtica mandibular). 
- Aprendràs a interpretar una ressonància magnètica de l'ATM.
 
 
PROGRAMA
- La història clínica d'un pacient amb patologia de la ATM: guia pas a pas per no perdre'ns pel camí. 
- El diagnòstic en disfunció craneomandibular: de la A a la Z de forma senzilla.
- Com interpretar una ressonància magnètica de l'ATM.
- Taller d'exploració craneomandibular: què he d'explorar i com he de fer-ho.
 
 
DICTANT
Dr. Eduardo Vazquez Delgado
(Col·legiat COEC núm. 3345)
 
- Llicenciat en Odontologia per la Universitat de Barcelona (1994-1999).
- Master of Science in Orofacial Pain, University of Kentucky, EEUU (2000-2003).
- Dictant de més de 200 cursos de postgrau i conferències sobre disfunció craneomandibular, dolor orofacial i medicina dental del son.
- President de la Sociedad Española de Disfunción Craneomandibular y Dolor Orofacial (2013-2016).
- President de la European Academy of Craniomandibular Disorders (EACD) (2016-2017). 
- Coordinador del Grup de Treball de Cefalees i Dolor Orofacial de la Sociedad Española del Dolor (SED) (2021-2022).
- Director del Master ATM: Postgrado Avanzado en Disfunción Craneomandibular, Dolor Orofacial y Medicina Dental del Sueño del Instituto Craneomandibular Academy, Barcelona.
- Director Científico de OrthoApnea, Málaga.
- Director del Instituto Craneomandibular, Barcelona.
 
 
INFORMACIÓ PRÀCTICA:
 
Curs online autoformatiu de 3 hores de durada, adreçat a Odontòlegs i Estomatòlegs. Idioma del curs: castellà.
 
METODOLOGIA
El curs està composat per vídeos explicatius, un vídeo demostratiu, visualització de presentacions, un test final de 10 preguntes de múltiple opció i materials addicionals per a descàrrega.
 
CERTIFICAT
Les persones inscrites que visualitzin la totalitat dels continguts i superin el test final amb nota mínima de 6 sobre 10, obtindran un certificat de superació propi del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya.
 
DATES
Obertura d'inscripcions i accés al curs: 12/09/2023
Tancament del curs: 30/06/2024
Durant aquest periode, el curs estarà disponible per realitzar-se a ritme lliure. En qualsevol moment del periode es pot formalitzar la inscripció, sempre tenint en compte que aquesta edició del curs deixarà d'estar disponible el dia 1 de juliol de 2024.
 
PREU INSCRIPCIONS
Col·legiats COEC: 45 €
No Col·legiats COEC: 90 €
 
LLOC D'IMPARTICIÓ
Campus Virtual COEC
https://campus.coec.cat/
 
ACCÉS AL CAMPUS
Col·legiats COEC: amb les seves mateixes credencials de l'Espai Personal.
No Col·legiats COEC: quan formalitzin la inscripció rebran per correu electrònic les seves credencials d'accés al Campus. Si us plau, revisin la safata de Correu no desitjat o Spam.

Per inscriure-us al curs, empleneu el Formulari i seguiu les instruccions:
 

Veure més