Vés al contingut principal

Profesor: EDUARDO BORJA VAZQUEZ DELGADO

Barcelona
Presencial
TALLER DE PRIMERA VISITA D'UN PACIENT D'ATM

 
PRESENTACIÓ
Aquest curs pretén proporcionar als alumnes una base teòrica i pràctica per poder realitzar al consultori dental de forma eficient i senzilla una primera visita a un pacient amb patologia de l'articulació temporomandibular (ATM). Tenint en compte l'elevada prevalença d'aquest tipus de trastorns a les clíniques dentals, és fonamental que els odontòlegs adquireixin els coneixements necessaris per a un correcte maneig d'aquests pacients.
 
OBJECTIUS
1. Aprendran a diagnosticar els trastorns craneomandibulars que es presenten amb més freqüència a la consulta dental.
2. Sabran realitzar una correcta història clínica a un pacient amb patologia de la ATM.
3. Sabran realitzar una correcta exploració craneomandibular (exploració de la musculatura masticatòria, de l'ATM i de l'artrocinemàtica mandibular). 
4. Aprendran a interpretar una ressonància magnètica de la ATM.
 
PROGRAMA
- La història clínica d'un pacient amb patologia de la ATM: guia pas a pas per no perdre'ns pel camí. 
- El diagnòstic en disfunció craneomandibular: de la A a la Z de forma senzilla.
- Com interpretar una ressonància magnètica de l'ATM.
- Taller d'història clínica d'un paciente amb patologia de l'ATM.
- Taller d'exploració craneomandibular: què he d'explorar i com he de fer-ho.
 
 
DICTANT
Dr. Eduardo Vazquez Delgado
(Col. COEC núm. 3345)

 
- Llicenciat en Odontologia per la Universitat de Barcelona (1994-1999).
- Master of Science in Orofacial Pain, University of Kentucky, EEUU (2000-2003).
- Dictant de més de 200 cursos de postgrau i conferències sobre disfunció craneomandibular, dolor orofacial i medicina dental del son.
- President de la Sociedad Española de Disfunción Craneomandibular y Dolor Orofacial (2013-2016).
- President de la European Academy of Craniomandibular Disorders (EACD) (2016-2017). 
- Coordinador del Grup de Treball de Cefalees i Dolor Orofacial de la Sociedad Española del Dolor (SED) (2021-2022).
- Director del Master ATM: Postgrado Avanzado en Disfunción Craneomandibular, Dolor Orofacial y Medicina Dental del Sueño del Instituto Craneomandibular Academy, Barcelona.
- Director Científico de OrthoApnea, Málaga.
- Director del Instituto Craneomandibular, Barcelona.

 
INFORMACIÓ PRÀCTICA
DATA I HORARI
Divendres 4 de novembre de 2022.
Horari: de 9:00 a 14:00h.
 
DURADA
5 hores lectives
 
MODALITAT
Presencial
 
PREU INSCRIPCIONS
Col·legiats COEC: 90€
Col·legiats No COEC (altres col·legis d'Espanya): 190€
 
AFORAMENT
26 places
 
SEU
Col·legi Oficial d’Odontòleg i Estomatòlegs de Catalunya (COEC)
Travessera de Gràcia, 93-95 | 08006 Barcelona
http://www.coec.cat/ca/
 
 
Veure més

Barcelona
Híbrida
CURS REANIMACIÓ CARDIOPULMONAR (BÀSICA)

"Suport vital bàsic amb DEA". Curs acreditat pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries amb 1’3 crèdits
 
OBJECTIUS DEL CURS:
Aprendre a reaccionar i a identificar a una víctima en aturada cardiorespiratòria.
Aprendre a alertar als serveis d’emergències.
Saber realitzar una RCP de gran qualitat.
Aprendre a utilitzar un DEA.
Ajudar a mantenir en vida a una víctima que no respira ni té pols.
 
 
DICTANTS: 
DIX FORMACIÓ
Instructors acreditats del Consell Català de Ressucitació (CCR). Infermers i tècnics en emergències sanitàries, amb experiència en medicina extra hospitalària i reanimació: Félix Collada Cañamares i Oscar Llorens Sanchis.
 
 
PROGRAMA:
• Introducció al curs.
• Causes de la parada cardiorespiratòria.
• Importància de la desfibril·lació precoç.
• Activació Serveis mèdics d’emergència (SEM) (112).
• Cadena de supervivència.
• Suport Vital Bàsic.
• Simulació de pràctica integrada.
• Mort sobtada (parada cardíaca) i significat de la fibril·lació ventricular.
• Desfibril·lador Extern Automàtic: funcionament i manteniment.
• Algorisme del European Resuscitation Council pel DEA.
• Simulació de pràctica integrada.
• Coneixement de la normativa reguladora.
• Consideracions ètiques i legals en la intervenció.
 
 
INFORMACIÓ PRÀCTICA
 
ADREÇAT A
Curs adreçat a Col·legiats/des COEC i als seus equips (auxiliars i higienistes), avalats i inscrits per un Col·legiat COEC.
 
 
MODALITAT I DURADA:
Curs semipresencial (online + presencial):
 
• 2 hores en teleformació a través de plataforma online, a realitzar de forma asíncrona en horari lliure durant unes dates determinades.
• Una sessió presencial de 4 hores per realitzar les pràctiques i examen.
 
Total 6 hores lectives.
 
Per poder participar a la part pràctica serà imprescindible haver completat el 75% de connexió, 100% de continguts visualitzats i haver superat l’avaluació amb el 75% positiva de la part online.
 
La no superació de la part online no dona dret a cap reemborsament de la part pràctica del curs, que no podrà realitzar-se.
 
 
DATES
 
• Plataforma online part teòrica: del 28/10/2022 al 04/11/202, ambos inclosos (accés il·limitat).
• Sessió presencial: divendres 11/11/2022, de 9:00 a 13:00h.
 
Tancament inscripcions: 20/10/2022.

 
AFORAMENT
24 places. El curs es realitzarà en subgrups de 8 alumnes per cada instructor.
 
El COEC es reserva el dret a posposar o cancel·lar la formació en cas de no assolir el nombre mínim d’inscripcions. En aquest cas, es faria la devolució del 100% de la matrícula.
 
 
PREU 
Col·legiats COEC: 75€
Auxiliars/higienistes avalats per un Col·legiat COEC: 95€
 
Aquest curs està adreçat tant al Col·legiat COEC com al seu equip de treball a la clínica dental (auxiliars i/o higienistes). El Col·legiat pot inscriure’s personalment al curs, i alhora, actuar com a “Avalador” de les inscripcions del seu personal auxiliar/higienistes. També pot actuar només d’avalador de les inscripcions d’aquestes terceres persones, sense apuntar-se personalment al curs. En qualsevol cas, la facturació de tots els participants serà exclusivament a nom del Col·legiat COEC que actuï d’avalador.
 
REQUISITS INSCRIPCIÓ
Per poder formalitzar la inscripció, és imprescindible adjuntar a través del formulari els justificants requerits de tots els alumnes que s’estiguin inscrivint per part del col·legiat avalador. 
De cada alumne avalat (auxiliar o higienista) s’ha d’adjuntar a través del propi formulari web d’inscripció, en format PDF:
-DNI
-Autorització de l’alumne avalat (auxiliar o higienista) per a la cessió i tractament de les seves dades personals (adjuntar el document “AUTORITZACIÓ ALUMNE CURS RCP” degudament emplenat i signat per l’alumne.) 
 
 
Nota: tot i que la inscripció es realitzi amb èxit i s’efectuï el pagament, si en la revisió posterior de la documentació per part del COEC es detecta qualsevol anomalia, el Col·legi es reserva el dret a anul·lar la inscripció incorrectament formalitzada, sense dret a reemborsament de la part corresponent a despeses de gestió administrativa, que seran a càrrec del col·legiat avalador.
 
 
LLOC
Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya
Travessera de Gràcia, 93-95 | 08006 Barcelona
http://www.coec.cat/ca/
 
Campus Virtual COEC
https://campus.coec.cat/
 
Veure més

Profesor: Nadine Ducca

Online
Oral Medicine in English: Communicating with English-Speaking Patients

Curs:
Oral Medicine in English: Communicating with English-Speaking Patients
Modalitat online
 
Curs virtual monogràfic adreçat a dentistes que vulguin sentir-se més segurs a nivell oral a la feina a l’hora d’interactuar amb pacients emprant la llengua anglesa.
 
 
OBJECTIUS DEL CURS
 
Practicar la comunicació en anglès amb pacients.
Reflexionar sobre diversos aspectes de la interacció amb el pacient (bedside manner, clarifying, asking for clarification, clearing doubts...).
 
El nivell d’anglès requerit i en què es desenvoluparà el curs és el nivell equivalent a B1 / B2 del Marc europeu comú de referència (MERC).
 
 
METODOLOGIA
 
8 sessions virtuals en directe d’una hora i mitja de durada cadascuna, en dates i horaris determinats.
 
The speaking sessions will focus on different role-playing activities.
 
A més de les sessions virtuals en directe amb la professora, accés al Campus Virtual COEC on hi haurà fòrums, recursos i instruccions per preparar les sessions orals.
 
The virtual campus will contain terminology, resources, and forums where students can interact and ask questions. Short quizzes on certain topics may also be offered.
 
 
DICTANTS
 


Nadine Ducca 
Originària dels Estats Units, la Nadine ha viscut la major part de la seva vida a Catalunya. Es va llicenciar en Traducció i Interpretació i té un màster en Traducció Mèdica i un altre en Traducció Audiovisual. Compta amb 20 anys d’experiència ensenyant anglès com a llengua estrangera, 11 dels quals com a professora a la UOC. Actualment compagina tasques d'ensenyament i coordinació tant a la UOC com a la UAB amb la seva feina com a traductora autònoma.
 
 
PROGRAMA
 
Part 1 – Introduction: terminology, dental tourism, bedside manner roleplay, root canal roleplay.
Part 2 – Understanding and explaining: asking for clarification and clarifying, inquisitive patient roleplay, dental whitening and veneers roleplay.
Part 3 – Clinical cases: clinical cases roleplay, explaining and going through with a “surprise” visit, dental implants and veneers roleplay.
Part 4 - Discussing payment, medication, and follow-up visits.
 
 
INFORMACIÓ PRÀCTICA
 
ADREÇAT A
Curs adreçat en exclusiva a Col·legiats/des COEC amb nivell mínim B1 d’anglès i competències digitals en l’ús de les TIC.
 
 
MODALITAT I DURADA
Curs 100% online. 
Total 12 hores lectives.
 
 
DATES I HORARIS
Una sessió setmanal virtual síncrona de 1’5 hores de durada, els dimecres*, en horari de 20.00 a 21.30h, a través del Campus Virtual COEC, en aquestes dates:
 
1a sessió: 19/10/2022
2a sessió: 26/10/2022
3a sessió: 02/11/2022
4a sessió: 09/11/2022
5a sessió: 16/11/2022
6a sessió: 23/11/2022
7a sessió: 30/11/2022*
8a sessió: 01/12/2022* (dijous)
 
*la última setmana hi haurà dues sessions en dies successius.
 
A més, accés il·limitat Campus Virtual durant el curs, amb recursos addicionals.
 
 
PLACES
Màxim 14 alumnes. 
El COEC es reserva el dret a posposar o cancel·lar la formació en cas de no assolir el nombre mínim d’inscripcions. En aquest cas, es faria la devolució del 100% de la matrícula.
 
 
PREU 
Col·legiats COEC: 185€
 
 
REQUISITS D’ADMISSIÓ
Tots els alumnes abans d’inscriure’s hauran d’assegurar-se que el seu nivell es troba en el llindar del curs (entre B1 i B2 del MERC). Per fer-ho, es recomana realitzar una prova de nivell a través del test que ofereix Cambridge English a la seva web. La prova és gratuïta, no demana cap dada personal per obtenir el resultat i ofereix en pantalla el resultat segons el MERC.
Enllaç prova "general English" Cambridge (copieu l'enllaç i obriu-lo en una altra finestra del vostre navegador):
 
Cal fer la prova d’aquest enllaç concret (no altres proves de la mateixa web com de "business English" ni per escoles). 
 
 
Entorn virtual de formació: es requereixen competències digitals a nivell usuari mitjà en TIC (tecnologies de la informació i la comunicació). El COEC no oferirà cap suport personalitzat a la utilització de les eines online per al seguiment del curs.
 
L’alumne coneix i accepta aquests requisits d’admissió i amb l’acte d’inscripció reconeix acomplir-los, sota la seva única responsabilitat. Si un cop iniciat el curs el COEC detecta que l’alumne no té el nivell de coneixements suficients d’anglès i/o de TIC, i li informa que no pot continuar amb la formació per no condicionar el progrés de la resta de la classe, l’alumne accepta la no devolució de cap import.
 
 
CERTIFICACIÓ DEL CURS
Obtenció d’un certificat de superació propi del COEC pels alumnes que assisteixin al 90% de les classes i superin l’avaluació continuada i la totalitat de les proves virtuals que s’estableixin com a obligatòries. Curs no acreditat amb crèdits oficials.
 
 
LLOC
Campus Virtual COEC
 
Els col·legiats/des COEC poden accedir-hi amb les seves credencials de l’Espai Personal.


 
 
Veure més