No s'ha habilitat la cerca global
Vés al contingut principal

COEC
Presencial
CURS DE PUNCIÓ VENOSA

INTRODUCCIÓ
Els serveis jurídics del Ministeri de Sanitat han estimat que la pròpia titulació d’Odontologia confereix als professionals l’atribució de la venopunció. La venopunció és el punt de partida perquè els professionals de l’Odontologia puguin desenvolupar i aplicar en els seus tractaments els anomenats factors de creixement.
 
DICTANT
Dr. Stevens Salva Sutherland 
Metge Anestesiòleg.
Especialista reanimació i anestèsia Hospital Vall d’Hebron.
Coordinador OBA sedacions.
 
 
PROGRAMA
Amb aquest curs obtindran les destreses teòriques i pràctiques necessàries per dominar aquesta tècnica d’una manera segura. Aquest curs tindrà la següent estructura:
 
1a PART: TEORIA
Part teòrica on s’exposaran els següents temes: Conceptes de Seguretat · Anatomia i accessos venosos · Preparació del material de punció venosa. Rentat i desinfecció de mans · Preparació del pacient. Execució de la tècnica. Possibles complicacions derivades de la tècnica. Dificultats en la punció i canalització venosa. Injecció intramuscular, anatomia, preparació del pacient, tècnica, possibles complicacions. Duració aproximada: 30 minuts.
 
2a PART: PRÀCTICA
Comptarem amb dos simuladors d’entrenament de braços i mans per a la injecció i extracció venosa, així com injecció intramuscular, que permetran l’entrenament real. Aquesta part pràctica es farà en grups de 4 persones.
Duració aproximada: 90 min. 
 
INFORMACIÓ PRÀCTICA
 
ADREÇAT A
Dentistes col·legiats.
 
MODALITAT I DURADA
Presencial. 1 sessió de 2 hores.
 
DATA I HORARI
Dimecres 19/04/2023, de 9:00 a 11:00h
 
PREU INSCRIPCIONS
Col·legiats COEC: 70 €
Col·legiats d’altres col·legis d’Espanya: 170 €
 
AFORAMENT
15 places. 
El COEC es reserva el dret de cancel·lar el curs si no s’assoleix en nombre mínim d’inscripcions (en aquest cas, es retornaria l’import de la matrícula).
 
CERTIFICACIÓ DEL CURS
Certificat propi del COEC (assistència al 100% de la sessió).
Curs no acreditat amb crèdits oficials.
 
LLOC
Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya
Travessera de Gràcia, 93-95 | 08006 Barcelona
http://www.coec.cat/ca/ 
 
Veure més

Seu provincial de Girona del COEC
Presencial
CURS DE PUNCIÓ VENOSA

Els serveis jurídics del Ministeri de Sanitat han estimat que la pròpia titulació d’Odontologia confereix als professionals l’atribució de la venopunció. La venopunció és el punt de partida perquè els professionals de l’Odontologia puguin desenvolupar i aplicar en els seus tractaments els anomenats factors de creixement.
 
DICTANT
Dr. Stevens Salva Sutherland (COMB 46351)
Metge Anestesiòleg.
Especialista reanimació i anestèsia Hospital Vall d’Hebron.
Coordinador OBA sedacions.
 
 
PROGRAMA
Amb aquest curs obtindran les destreses teòriques i pràctiques necessàries per dominar aquesta tècnica d’una manera segura. Aquest curs tindrà la següent estructura:
 
1a PART: TEORIA
Part teòrica on s’exposaran els següents temes: Conceptes de Seguretat · Anatomia i accessos venosos · Preparació del material de punció venosa. Rentat i desinfecció de mans · Preparació del pacient. Execució de la tècnica. Possibles complicacions derivades de la tècnica. Dificultats en la punció i canalització venosa. Injecció intramuscular, anatomia, preparació del pacient, tècnica, possibles complicacions. Duració aproximada: 30 minuts.
 
2a PART: PRÀCTICA
Comptarem amb dos simuladors d’entrenament de braços i mans per a la injecció i extracció venosa, així com injecció intramuscular, que permetran l’entrenament real. Aquesta part pràctica es farà en grups de 4 persones.
Duració aproximada: 90 min. 
 
INFORMACIÓ PRÀCTICA
 
ADREÇAT A
Dentistes col·legiats.
 
MODALITAT I DURADA
Presencial. 1 sessió de 2 hores.
 
DATA I HORARI
Dimecres 22/03/2023, de 17:00 a 19:00h. a la seu provincial de Girona del COEC.
 
PREU INSCRIPCIONS
Col·legiats COEC: 70 €
Col·legiats d’altres col·legis d’Espanya: 170 €
 
AFORAMENT
15 places. 
El COEC es reserva el dret de cancel·lar el curs si no s’assoleix en nombre mínim d’inscripcions (en aquest cas, es retornaria l’import de la matrícula).
 
CERTIFICACIÓ DEL CURS
Certificat propi del COEC (assistència al 100% de la sessió).
Curs no acreditat amb crèdits oficials.
 
LLOC
Seu provincial de Girona del COEC
Ronda Sant Antoni Maria Claret, 43, 1er 2a
17002 GIRONA
 
Veure més

Seu provincial de Tarragona del COEC
Presencial
CURS DE PUNCIÓ VENOSA

 
Els serveis jurídics del Ministeri de Sanitat han estimat que la pròpia titulació d’Odontologia confereix als professionals l’atribució de la venopunció. La venopunció és el punt de partida perquè els professionals de l’Odontologia puguin desenvolupar i aplicar en els seus tractaments els anomenats factors de creixement.
 
DICTANT
Dr. Stevens Salva Sutherland (COMB 46351)
Metge Anestesiòleg.
Especialista reanimació i anestèsia Hospital Vall d’Hebron.
Coordinador OBA sedacions.
 
 
PROGRAMA
Amb aquest curs obtindran les destreses teòriques i pràctiques necessàries per dominar aquesta tècnica d’una manera segura. Aquest curs tindrà la següent estructura:
 
1a PART: TEORIA
Part teòrica on s’exposaran els següents temes: Conceptes de Seguretat · Anatomia i accessos venosos · Preparació del material de punció venosa. Rentat i desinfecció de mans · Preparació del pacient. Execució de la tècnica. Possibles complicacions derivades de la tècnica. Dificultats en la punció i canalització venosa. Injecció intramuscular, anatomia, preparació del pacient, tècnica, possibles complicacions. Duració aproximada: 30 minuts.
 
2a PART: PRÀCTICA
Comptarem amb dos simuladors d’entrenament de braços i mans per a la injecció i extracció venosa, així com injecció intramuscular, que permetran l’entrenament real. Aquesta part pràctica es farà en grups de 4 persones.
Duració aproximada: 90 min. 
 
INFORMACIÓ PRÀCTICA
 
ADREÇAT A
Dentistes col·legiats.
 
MODALITAT I DURADA
Presencial. 1 sessió de 2 hores.
 
DATA I HORARI
Dimecres 08/03/2023, de 17:00 a 19:00h. a la seu de Tarragona del COEC.
 
PREU INSCRIPCIONS
Col·legiats COEC: 70 €
Col·legiats d’altres col·legis d’Espanya: 170 €
 
AFORAMENT
15 places. 
El COEC es reserva el dret de cancel·lar el curs si no s’assoleix en nombre mínim d’inscripcions (en aquest cas, es retornaria l’import de la matrícula).
 
CERTIFICACIÓ DEL CURS
Certificat propi del COEC (assistència al 100% de la sessió).
Curs no acreditat amb crèdits oficials.
 
LLOC
Seu provincial de Tarragona del COEC
Avinguda Pau Casals, 11, 1er 2a
43003 TARRAGONA

 
 
Veure més

COEC
Presencial
CURS RX PER OPERADORS

CURS RX PER A OPERADORS
A càrrec de: Ariadna Lozano Ferrà, Guillem Cortés, Santiago Cano.
 
DATES: DEL 2 AL 4 DE MARÇ DE 2023
MODALITAT: PRESENCIAL
 
Títol d'"OPERADOR D'INSTAL·LACIONS DE RADIODIAGNÒSTIC DENTAL". Curs Homologat pel CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR de conformitat amb allò establert al Reial Decret 1085/2009, de 3 de juliol, per el que s’aprova el Reglament sobre instal·lació i utilització d’aparells de raig X amb finalitats de diagnòstic mèdic.
 
 
Convocatòria dirigida al personal sanitari que realitza tasques auxiliars a la clínica dental, en possessió de la formació requerida (FP2 o Cicle Formatiu de Grau Superior, Batxillerat o equivalent). Els dentistes col·legiats no seran admesos en aquesta convocatòria, ja que tenen la seva pròpia convocatòria per al curs de Director d'Instal·lacions de Radiodiagnòstic Dental, que tindrà lloc del 29/06 al 01/07/2023.
 
 
PROGRAMA
-Física de les radiacions
-Conceptes bàsic i interaccions de la radiació amb la matèria
-Generació de raigs X
-Magnituds radiològiques
-Detecció de la radiació
-Equips emprats
-Funcions de la detecció
-Control de qualitat de les instal·lacions
-Radiobiologia
-Mecanismes d’acció. Resposta cel·lular
-Resposta sistèmica i total protecció contra les radiacions
-Criteris generals
-Protecció radiològica operacional
-Protecció aplicada al diagnòstic
-Garantia de qualitat. Normativa i legislació
-Aspectes generals legals i administratius
-Gestió tècnica i administrativa d’instal·lacions
-Garantia de qualitat. Normativa i legislació comunitària. Classes pràctiques
 
Al final del curs, es realitzarà una prova tipus test, per avaluar el grau de coneixements adquirits.
 
 
INFORMACIÓ PRÀCTICA
 
DATES I HORARIS
Del dijous 2 de març al dissabte 4 de març de 2023: 
- Dijous 02-03-2023: de 9:00 a 14:00 h i de 15:00 a 19:00h.
- Divendres 03-03-2023: de 9:00 a 14:00 h i 15:00 a 19:00h.
- Dissabte 04-03-2023: de 10:00 a 12:00h.
 
Les pràctiques es realitzaran el dijous i divendres tarda en torns de 2 hores de durada, en grups reduïts de 6 alumnes, dins l’horari de 15 a 19h. Es requereix tenir disponibilitat en aquest horari; el torn de pràctiques serà assignat pel COEC per estricte ordre d’inscripció i comunicat a través del Campus Virtual COEC.
 
Total 17 hores lectives.
 
Assistència obligatòria al 90% de las classes. Es prega màxima puntualitat.
 
DOCUMENTACIÓ REQUERIDA
Documentació que serà requedida pel COEC un cop formalitzada la inscripció:
-Fotocopia DNI, NIE o passaport.
-Fotocopia del Títol Acadèmic (titulació indispensable: FP2, CFGS, Batxillerat, Certificat d´habilitació o equivalent).
-Autorització cessió de dades al Consejo Seguridad Nuclear i entitat formadora UTPR.
 
La no presentació de tota la documentació necessària abans de l'inici del curs suposarà la pèrdua de la plaça sense dret a devolució de l'import.
 
 
PREU INSCRIPCIONS
380€
 
AFORAMENT
Places limitades (24 alumnes).
 
SEU
Col·legi Oficial d’Odontòleg i Estomatòlegs de Catalunya (COEC)
Travessera de Gràcia, 93-95 | 08006 Barcelona
http://www.coec.cat/ca/ 
Veure més

COEC
Presencial
CURS DE PUNCIÓ VENOSA

INTRODUCCIÓ
Els serveis jurídics del Ministeri de Sanitat han estimat que la pròpia titulació d’Odontologia confereix als professionals l’atribució de la venopunció. La venopunció és el punt de partida perquè els professionals de l’Odontologia puguin desenvolupar i aplicar en els seus tractaments els anomenats factors de creixement.
 
DICTANT
Dr. Stevens Salva Sutherland 
Metge Anestesiòleg.
Especialista reanimació i anestèsia Hospital Vall d’Hebron.
Coordinador OBA sedacions.
 
PROGRAMA
Amb aquest curs obtindran les destreses teòriques i pràctiques necessàries per dominar aquesta tècnica d’una manera segura. Aquest curs tindrà la següent estructura:
 
1ra PART: TEORIA
Part teòrica on s’exposaran els següents temes: Conceptes de Seguretat · Anatomia i accessos venosos · Preparació del material de punció venosa. Rentat i desinfecció de mans · Preparació del pacient. Execució de la tècnica. Possibles complicacions derivades de la tècnica. Dificultats en la punció i canalització venosa. Injecció intramuscular, anatomia, preparació del pacient, tècnica, possibles complicacions. Duració aproximada: 30 minuts.
 
2na PART: PRÀCTICA
Comptarem amb dos simuladors d’entrenament de braços i mans per a la injecció i extracció venosa, així com injecció intramuscular, que permetran l’entrenament real. Aquesta part pràctica es farà en grups de 4 persones.
Duració aproximada: 90 min. 
 
INFORMACIÓ PRÀCTICA
 
ADREÇAT A
Dentistes col·legiats.
 
MODALITAT I DURADA
Presencial. 1 sessió de 2 hores.
 
DATA I HORARI
Dimecres 01/02/2023, de 9:00h a 11:00h
 
PREU INSCRIPCIONS
Col·legiats COEC: 70 €
Col·legiats d’altres col·legis d’Espanya: 170 €
 
AFORAMENT
15 places. 
El COEC es reserva el dret de cancel·lar el curs si no s’assoleix en nombre mínim d’inscripcions (en aquest cas, es retornaria l’import de la matrícula).
 
CERTIFICACIÓ DEL CURS
Certificat propi del COEC (assistència al 100% de la sessió).
Curs no acreditat amb crèdits oficials.
 
LLOC
Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya
Travessera de Gràcia, 93-95 | 08006 Barcelona
http://www.coec.cat/ca/ 
 
Veure més

COEC
Híbrida
CURS REANIMACIÓ CARDIOPULMONAR (BÀSICA)

"Suport vital bàsic amb DEA". Curs acreditat pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries amb 1’3 crèdits
 
OBJECTIUS DEL CURS:
Aprendre a reaccionar i a identificar a una víctima en aturada cardiorespiratòria.
Aprendre a alertar als serveis d’emergències.
Saber realitzar una RCP de gran qualitat.
Aprendre a utilitzar un DEA.
Ajudar a mantenir en vida a una víctima que no respira ni té pols.
 
 
DICTANTS:DIX FORMACIÓ
Instructors acreditats del Consell Català de Ressucitació (CCR). Infermers i tècnics en emergències sanitàries, amb experiència en medicina extra hospitalària i reanimació: Félix Collada Cañamares i Oscar Llorens Sanchis.
 
 
PROGRAMA:
• Introducció al curs.
• Causes de la parada cardiorespiratòria.
• Importància de la desfibril·lació precoç.
• Activació Serveis mèdics d’emergència (SEM) (112).
• Cadena de supervivència.
• Suport Vital Bàsic.
• Simulació de pràctica integrada.
• Mort sobtada (parada cardíaca) i significat de la fibril·lació ventricular.
• Desfibril·lador Extern Automàtic: funcionament i manteniment.
• Algorisme del European Resuscitation Council pel DEA.
• Simulació de pràctica integrada.
• Coneixement de la normativa reguladora.
• Consideracions ètiques i legals en la intervenció.
 
 
INFORMACIÓ PRÀCTICA
 
ADREÇAT A
Curs adreçat a Col·legiats/des COEC i als seus equips (auxiliars i higienistes), avalats i inscrits per un Col·legiat COEC.
 
 
MODALITAT I DURADA:
Curs semipresencial (online + presencial):
 
• 2 hores en teleformació a través de plataforma online, a realitzar de forma asíncrona en horari lliure durant unes dates determinades.
• Una sessió presencial de 4 hores per realitzar les pràctiques i examen.
 
Total 6 hores lectives.
 
Per poder participar a la part pràctica serà imprescindible haver completat el 75% de connexió, 100% de continguts visualitzats i haver superat l’avaluació amb el 75% positiva de la part online.
 
La no superació de la part online no dona dret a cap reemborsament de la part pràctica del curs, que no podrà realitzar-se.
 
 
DATES
 
• Plataforma online part teòrica: del 05/01/2023 al 12/01/2023, ambos inclosos (accés il·limitat).
• Sessió presencial: dijous 19/01/2023, de 9:00 a 13:00h.
 
Tancament inscripcions: 29/12/2022.
 
AFORAMENT
16 places. El curs es realitzarà en subgrups de 8 alumnes per cada instructor.
 
El COEC es reserva el dret a posposar o cancel·lar la formació en cas de no assolir el nombre mínim d’inscripcions. En aquest cas, es faria la devolució del 100% de la matrícula.
 
 
PREU 
Col·legiats COEC: 95€
Auxiliars/higienistes avalats per un Col·legiat COEC: 115€
 
Aquest curs està adreçat tant al Col·legiat COEC com al seu equip de treball a la clínica dental (auxiliars i/o higienistes). El Col·legiat pot inscriure’s personalment al curs, i alhora, actuar com a “Avalador” de les inscripcions del seu personal auxiliar/higienistes. També pot actuar només d’avalador de les inscripcions d’aquestes terceres persones, sense apuntar-se personalment al curs. En qualsevol cas, la facturació de tots els participants serà exclusivament a nom del Col·legiat COEC que actuï d’avalador.
 
REQUISITS INSCRIPCIÓ
Per poder formalitzar la inscripció, és imprescindible adjuntar a través del formulari els justificants requerits de tots els alumnes que s’estiguin inscrivint per part del col·legiat avalador. 
De cada alumne avalat (auxiliar o higienista) s’ha d’adjuntar a través del propi formulari web d’inscripció, en format PDF:
-DNI
-Autorització de l’alumne avalat (auxiliar o higienista) per a la cessió i tractament de les seves dades personals (adjuntar el document “AUTORITZACIÓ ALUMNE CURS RCP” degudament emplenat i signat per l’alumne.) 
 
 
Nota: tot i que la inscripció es realitzi amb èxit i s’efectuï el pagament, si en la revisió posterior de la documentació per part del COEC es detecta qualsevol anomalia, el Col·legi es reserva el dret a anul·lar la inscripció incorrectament formalitzada, sense dret a reemborsament de la part corresponent a despeses de gestió administrativa, que seran a càrrec del col·legiat avalador.
 
 
LLOC
Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya
Travessera de Gràcia, 93-95 | 08006 Barcelona
http://www.coec.cat/ca/
 
Campus Virtual COEC
https://campus.coec.cat/
Veure més

COEC
Presencial
TALLER DE PRIMERA VISITA D'UN PACIENT D'ATM

 
PRESENTACIÓ
Aquest curs pretén proporcionar als alumnes una base teòrica i pràctica per poder realitzar al consultori dental de forma eficient i senzilla una primera visita a un pacient amb patologia de l'articulació temporomandibular (ATM). Tenint en compte l'elevada prevalença d'aquest tipus de trastorns a les clíniques dentals, és fonamental que els odontòlegs adquireixin els coneixements necessaris per a un correcte maneig d'aquests pacients.
 
OBJECTIUS
1. Aprendran a diagnosticar els trastorns craneomandibulars que es presenten amb més freqüència a la consulta dental.
2. Sabran realitzar una correcta història clínica a un pacient amb patologia de la ATM.
3. Sabran realitzar una correcta exploració craneomandibular (exploració de la musculatura masticatòria, de l'ATM i de l'artrocinemàtica mandibular). 
4. Aprendran a interpretar una ressonància magnètica de la ATM.
 
PROGRAMA
- La història clínica d'un pacient amb patologia de la ATM: guia pas a pas per no perdre'ns pel camí. 
- El diagnòstic en disfunció craneomandibular: de la A a la Z de forma senzilla.
- Com interpretar una ressonància magnètica de l'ATM.
- Taller d'història clínica d'un paciente amb patologia de l'ATM.
- Taller d'exploració craneomandibular: què he d'explorar i com he de fer-ho.
 
 
DICTANT
Dr. Eduardo Vazquez Delgado
(Col. COEC núm. 3345)

 
- Llicenciat en Odontologia per la Universitat de Barcelona (1994-1999).
- Master of Science in Orofacial Pain, University of Kentucky, EEUU (2000-2003).
- Dictant de més de 200 cursos de postgrau i conferències sobre disfunció craneomandibular, dolor orofacial i medicina dental del son.
- President de la Sociedad Española de Disfunción Craneomandibular y Dolor Orofacial (2013-2016).
- President de la European Academy of Craniomandibular Disorders (EACD) (2016-2017). 
- Coordinador del Grup de Treball de Cefalees i Dolor Orofacial de la Sociedad Española del Dolor (SED) (2021-2022).
- Director del Master ATM: Postgrado Avanzado en Disfunción Craneomandibular, Dolor Orofacial y Medicina Dental del Sueño del Instituto Craneomandibular Academy, Barcelona.
- Director Científico de OrthoApnea, Málaga.
- Director del Instituto Craneomandibular, Barcelona.

 
INFORMACIÓ PRÀCTICA
DATA I HORARI
Divendres 4 de novembre de 2022.
Horari: de 9:00 a 14:00h.
 
DURADA
5 hores lectives
 
MODALITAT
Presencial
 
PREU INSCRIPCIONS
Col·legiats COEC: 90€
Col·legiats No COEC (altres col·legis d'Espanya): 190€
 
AFORAMENT
26 places
 
SEU
Col·legi Oficial d’Odontòleg i Estomatòlegs de Catalunya (COEC)
Travessera de Gràcia, 93-95 | 08006 Barcelona
http://www.coec.cat/ca/
 
 
Veure més

COEC
Híbrida
CURS REANIMACIÓ CARDIOPULMONAR (BÀSICA)

"Suport vital bàsic amb DEA". Curs acreditat pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries amb 1’3 crèdits
 
OBJECTIUS DEL CURS:
Aprendre a reaccionar i a identificar a una víctima en aturada cardiorespiratòria.
Aprendre a alertar als serveis d’emergències.
Saber realitzar una RCP de gran qualitat.
Aprendre a utilitzar un DEA.
Ajudar a mantenir en vida a una víctima que no respira ni té pols.
 
 
DICTANTS: 
DIX FORMACIÓ
Instructors acreditats del Consell Català de Ressucitació (CCR). Infermers i tècnics en emergències sanitàries, amb experiència en medicina extra hospitalària i reanimació: Félix Collada Cañamares i Oscar Llorens Sanchis.
 
 
PROGRAMA:
• Introducció al curs.
• Causes de la parada cardiorespiratòria.
• Importància de la desfibril·lació precoç.
• Activació Serveis mèdics d’emergència (SEM) (112).
• Cadena de supervivència.
• Suport Vital Bàsic.
• Simulació de pràctica integrada.
• Mort sobtada (parada cardíaca) i significat de la fibril·lació ventricular.
• Desfibril·lador Extern Automàtic: funcionament i manteniment.
• Algorisme del European Resuscitation Council pel DEA.
• Simulació de pràctica integrada.
• Coneixement de la normativa reguladora.
• Consideracions ètiques i legals en la intervenció.
 
 
INFORMACIÓ PRÀCTICA
 
ADREÇAT A
Curs adreçat a Col·legiats/des COEC i als seus equips (auxiliars i higienistes), avalats i inscrits per un Col·legiat COEC.
 
 
MODALITAT I DURADA:
Curs semipresencial (online + presencial):
 
• 2 hores en teleformació a través de plataforma online, a realitzar de forma asíncrona en horari lliure durant unes dates determinades.
• Una sessió presencial de 4 hores per realitzar les pràctiques i examen.
 
Total 6 hores lectives.
 
Per poder participar a la part pràctica serà imprescindible haver completat el 75% de connexió, 100% de continguts visualitzats i haver superat l’avaluació amb el 75% positiva de la part online.
 
La no superació de la part online no dona dret a cap reemborsament de la part pràctica del curs, que no podrà realitzar-se.
 
 
DATES
 
• Plataforma online part teòrica: del 28/10/2022 al 04/11/202, ambos inclosos (accés il·limitat).
• Sessió presencial: divendres 11/11/2022, de 9:00 a 13:00h.
 
Tancament inscripcions: 20/10/2022.

 
AFORAMENT
24 places. El curs es realitzarà en subgrups de 8 alumnes per cada instructor.
 
El COEC es reserva el dret a posposar o cancel·lar la formació en cas de no assolir el nombre mínim d’inscripcions. En aquest cas, es faria la devolució del 100% de la matrícula.
 
 
PREU 
Col·legiats COEC: 75€
Auxiliars/higienistes avalats per un Col·legiat COEC: 95€
 
Aquest curs està adreçat tant al Col·legiat COEC com al seu equip de treball a la clínica dental (auxiliars i/o higienistes). El Col·legiat pot inscriure’s personalment al curs, i alhora, actuar com a “Avalador” de les inscripcions del seu personal auxiliar/higienistes. També pot actuar només d’avalador de les inscripcions d’aquestes terceres persones, sense apuntar-se personalment al curs. En qualsevol cas, la facturació de tots els participants serà exclusivament a nom del Col·legiat COEC que actuï d’avalador.
 
REQUISITS INSCRIPCIÓ
Per poder formalitzar la inscripció, és imprescindible adjuntar a través del formulari els justificants requerits de tots els alumnes que s’estiguin inscrivint per part del col·legiat avalador. 
De cada alumne avalat (auxiliar o higienista) s’ha d’adjuntar a través del propi formulari web d’inscripció, en format PDF:
-DNI
-Autorització de l’alumne avalat (auxiliar o higienista) per a la cessió i tractament de les seves dades personals (adjuntar el document “AUTORITZACIÓ ALUMNE CURS RCP” degudament emplenat i signat per l’alumne.) 
 
 
Nota: tot i que la inscripció es realitzi amb èxit i s’efectuï el pagament, si en la revisió posterior de la documentació per part del COEC es detecta qualsevol anomalia, el Col·legi es reserva el dret a anul·lar la inscripció incorrectament formalitzada, sense dret a reemborsament de la part corresponent a despeses de gestió administrativa, que seran a càrrec del col·legiat avalador.
 
 
LLOC
Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya
Travessera de Gràcia, 93-95 | 08006 Barcelona
http://www.coec.cat/ca/
 
Campus Virtual COEC
https://campus.coec.cat/
 
Veure més

Profesor: Nadine Ducca

Online
Oral Medicine in English: Communicating with English-Speaking Patients

Curs:
Oral Medicine in English: Communicating with English-Speaking Patients
Modalitat online
 
Curs virtual monogràfic adreçat a dentistes que vulguin sentir-se més segurs a nivell oral a la feina a l’hora d’interactuar amb pacients emprant la llengua anglesa.
 
 
OBJECTIUS DEL CURS
 
Practicar la comunicació en anglès amb pacients.
Reflexionar sobre diversos aspectes de la interacció amb el pacient (bedside manner, clarifying, asking for clarification, clearing doubts...).
 
El nivell d’anglès requerit i en què es desenvoluparà el curs és el nivell equivalent a B1 / B2 del Marc europeu comú de referència (MERC).
 
 
METODOLOGIA
 
8 sessions virtuals en directe d’una hora i mitja de durada cadascuna, en dates i horaris determinats.
 
The speaking sessions will focus on different role-playing activities.
 
A més de les sessions virtuals en directe amb la professora, accés al Campus Virtual COEC on hi haurà fòrums, recursos i instruccions per preparar les sessions orals.
 
The virtual campus will contain terminology, resources, and forums where students can interact and ask questions. Short quizzes on certain topics may also be offered.
 
 
DICTANTS
 


Nadine Ducca 
Originària dels Estats Units, la Nadine ha viscut la major part de la seva vida a Catalunya. Es va llicenciar en Traducció i Interpretació i té un màster en Traducció Mèdica i un altre en Traducció Audiovisual. Compta amb 20 anys d’experiència ensenyant anglès com a llengua estrangera, 11 dels quals com a professora a la UOC. Actualment compagina tasques d'ensenyament i coordinació tant a la UOC com a la UAB amb la seva feina com a traductora autònoma.
 
 
PROGRAMA
 
Part 1 – Introduction: terminology, dental tourism, bedside manner roleplay, root canal roleplay.
Part 2 – Understanding and explaining: asking for clarification and clarifying, inquisitive patient roleplay, dental whitening and veneers roleplay.
Part 3 – Clinical cases: clinical cases roleplay, explaining and going through with a “surprise” visit, dental implants and veneers roleplay.
Part 4 - Discussing payment, medication, and follow-up visits.
 
 
INFORMACIÓ PRÀCTICA
 
ADREÇAT A
Curs adreçat en exclusiva a Col·legiats/des COEC amb nivell mínim B1 d’anglès i competències digitals en l’ús de les TIC.
 
 
MODALITAT I DURADA
Curs 100% online. 
Total 12 hores lectives.
 
 
DATES I HORARIS
Una sessió setmanal virtual síncrona de 1’5 hores de durada, els dimecres*, en horari de 20.00 a 21.30h, a través del Campus Virtual COEC, en aquestes dates:
 
1a sessió: 19/10/2022
2a sessió: 26/10/2022
3a sessió: 02/11/2022
4a sessió: 09/11/2022
5a sessió: 16/11/2022
6a sessió: 23/11/2022
7a sessió: 30/11/2022*
8a sessió: 01/12/2022* (dijous)
 
*la última setmana hi haurà dues sessions en dies successius.
 
A més, accés il·limitat Campus Virtual durant el curs, amb recursos addicionals.
 
 
PLACES
Màxim 14 alumnes. 
El COEC es reserva el dret a posposar o cancel·lar la formació en cas de no assolir el nombre mínim d’inscripcions. En aquest cas, es faria la devolució del 100% de la matrícula.
 
 
PREU 
Col·legiats COEC: 185€
 
 
REQUISITS D’ADMISSIÓ
Tots els alumnes abans d’inscriure’s hauran d’assegurar-se que el seu nivell es troba en el llindar del curs (entre B1 i B2 del MERC). Per fer-ho, es recomana realitzar una prova de nivell a través del test que ofereix Cambridge English a la seva web. La prova és gratuïta, no demana cap dada personal per obtenir el resultat i ofereix en pantalla el resultat segons el MERC.
Enllaç prova "general English" Cambridge (copieu l'enllaç i obriu-lo en una altra finestra del vostre navegador):
 
Cal fer la prova d’aquest enllaç concret (no altres proves de la mateixa web com de "business English" ni per escoles). 
 
 
Entorn virtual de formació: es requereixen competències digitals a nivell usuari mitjà en TIC (tecnologies de la informació i la comunicació). El COEC no oferirà cap suport personalitzat a la utilització de les eines online per al seguiment del curs.
 
L’alumne coneix i accepta aquests requisits d’admissió i amb l’acte d’inscripció reconeix acomplir-los, sota la seva única responsabilitat. Si un cop iniciat el curs el COEC detecta que l’alumne no té el nivell de coneixements suficients d’anglès i/o de TIC, i li informa que no pot continuar amb la formació per no condicionar el progrés de la resta de la classe, l’alumne accepta la no devolució de cap import.
 
 
CERTIFICACIÓ DEL CURS
Obtenció d’un certificat de superació propi del COEC pels alumnes que assisteixin al 90% de les classes i superin l’avaluació continuada i la totalitat de les proves virtuals que s’estableixin com a obligatòries. Curs no acreditat amb crèdits oficials.
 
 
LLOC
Campus Virtual COEC
 
Els col·legiats/des COEC poden accedir-hi amb les seves credencials de l’Espai Personal.


 
 
Veure més

COEC
Presencial
CURS RX PER DIRIGIR (DIRECTOR D'INSTAL·LACIONS DE RADIODIAGNÒSTIC DENTAL)

CURS RX PER A DIRIGIR (DIRECTOR D'INSTAL·LACIONS DE RADIODIAGNÒSTIC DENTAL)
 
A càrrec de: Ariadna Lozano Ferrà, Guillem Cortés, Santiago Cano.
 
DEL 30 DE JUNY AL 2 DE JULIOL DE 2022
MODALITAT: PRESENCIAL
 
Convocatòria dirigida a Professionals Col·legiats COEC.
 
Curs Homologat pel CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR de conformitat amb allò establert al Reial Decret 1085/2009, de 3 de juliol, per el que s’aprova el Reglament sobre instal·lació i utilització d’aparells de raig X amb finalitats de diagnòstic mèdic.
 
INFORMACIÓ PRÀCTICA
 
DATES I HORARIS
Del dijous 30 de juny al dissabte 2 de juliol de 2022: 
- Dijous 30-06-2022: de 9:00 a 14:00 h i de 15:00 a 19:00h.
- Divendres 01-07-2022: de 9:00 a 14:00 h i 15:00 a 19:00h.
- Dissabte 02-07-2022: de 10:00 a 13:00h.
 
Les pràctiques es realitzaran el dijous i divendres tarda en torns de 2 hores de durada, en grups reduïts de 6 alumnes, dins l’horari de 15 a 19h. Es requereix tenir disponibilitat en aquest horari; el torn de pràctiques serà assignat pel COEC per estricte ordre d’inscripció.
 
Total 18 hores lectives.
 
Assistència obligatòria al 90% de las classes. Es prega màxima puntualitat.
 
PREU INSCRIPCIONS
Col·legiats COEC: 375€
 
AFORAMENT
Places limitades (24 alumnes).
 
SEU
Col·legi Oficial d’Odontòleg i Estomatòlegs de Catalunya (COEC)
Travessera de Gràcia, 93-95 | 08006 Barcelona
http://www.coec.cat/ca/ 
 
PROGRAMA
Física de les radiacions
Conceptes bàsic i interaccions de la radiació amb la matèria
Generació de raigs X
Magnituds radiològiques
Detecció de la radiació
Equips emprats
Funcions de la detecció
Control de qualitat de les instal·lacions
Radiobiologia
Mecanismes d’acció. Resposta cel·lular
Resposta sistèmica i total protecció contra les radiacions
Criteris generals
Protecció radiològica operacional
Protecció aplicada al diagnòstic
Garantia de qualitat. Normativa i legislació
Aspectes generals legals i administratius
Gestió tècnica i administrativa d’instal·lacions
Garantia de qualitat. Normativa i legislació comunitària. Classes pràctiques
Al final del curs, es realitzarà una prova tipus test, per avaluar el grau de coneixements adquirits.
Veure més

Seu Provincial de Tarragona del COEC
Híbrida
CURS REANIMACIÓ CARDIOPULMONAR (BÀSICA)

"Suport vital bàsic amb DEA". Curs acreditat pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries amb 1’3 crèdits
 
 
INFORMACIÓ PRÀCTICA
 
ADREÇAT A
Curs adreçat a Col·legiats/des COEC i als seus equips (auxiliars i higienistes), avalats i inscrits per un Col·legiat COEC.
 
 
MODALITAT I DURADA:
Curs mixte (online i presencial)
 
2 hores en teleformació a través de plataforma online, a realitzar de forma asíncrona en horari lliure durant dates determinades.
Una sessió presencial de 4 hores per realitzar les pràctiques i examen.
 
Total 6 hores lectives.
 
Per poder participar a la part pràctica serà imprescindible haver completat el 75% de connexió, 100% de continguts visualitzats i haver superat l’avaluació amb el 75% positiva de la part online.
 
La no superació de la part online no dona dret a cap reemborsament de la part pràctica del curs que no podrà realitzar-se.
 
 
DATES
 
 • Divendres 08-07-2022, de 9:00 a 13:00h
 • Plataforma online part teòrica: del 24-06 al 01-07-2022
Tancament inscripcions: 16-06-2022
 
 
AFORAMENT
8 places.
Nota: el número d’inscrits per poder realitzar el curs és de 8 alumnes, o múltiples de 8. En cas de no arribar a aquestes xifres, e COEC es reserva el dret a posposar o cancel·lar la formació.
 
 
PREU 
 • Col·legiats COEC: 75€
 • Auxiliars/higienistes avalats per un Col·legiat COEC: 95€
Aquest curs està adreçat tant al Col·legiat COEC com al seu equip de treball a la clínica dental (auxiliars i/o higienistes). El Col·legiat pot inscriure’s personalment al curs, i alhora, actuar com a “Avalador” de les inscripcions del seu personal auxiliar/higienistes. També pot actuar només d’avalador de les inscripcions d’aquestes terceres persones, sense apuntar-se personalment al curs. En qualsevol cas, la facturació de tots els participants serà exclusivament a nom del Col·legiat COEC que actuï d’avalador.
 
REQUISITS INSCRIPCIÓ
Per poder formalitzar la inscripció, és imprescindible adjuntar a través del formulari els justificants requerits de tots els alumnes que s’estiguin inscrivint per part del col·legiat avalador. 
De cada alumne avalat (auxiliar o higienista) s’ha d’adjuntar a través del propi formulari web d’inscripció, en format PDF:
-DNI
-Autorització de l’alumne avalat (auxiliar o higieniesta) per a la cessió i tractament de les seves dades personals (adjuntar el document “AUTORITZACIÓ ALUMNE CURS RCP” degudament emplenat i signat per l’alumne. 
 
 
Nota: tot i que la inscripció es realitzi amb èxit i s’efectuï el pagament, si en la revisió posterior de la documentació per part del COEC es detecta qualsevol anomalia, el Col·legi es reserva el dret a anul·lar la inscripció incorrectament formalitzada, sense dret a reemborsament de la part corresponent a despeses de gestió administrativa, que seran a càrrec del col·legiat avalador.
 
 
 
LLOC
Seu provincial del COEC a Tarragona
Av. Pau Casals 11, 2n - 43003 TARRAGONA
Tel. 977 24 55 18
www.coectarragona.cat/ca
 
 
OBJECTIUS DEL CURS:
Aprendre a reaccionar i a identificar a una víctima en aturada cardiorespiratòria.
Aprendre a alertar als serveis d’emergències.
Saber realitzar una RCP de gran qualitat.
Aprendre a utilitzar un DEA.
Ajudar a mantenir en vida a una víctima que no respira ni té pols.
 
 
DICTANTS:
Coordina: Dr. Stevens Salva Sutherland 
Metge Anestesiòleg.
Especialista reanimació i anestèsia Hospital Vall d’Hebron.
Coordinador OBA sedacions.
 
Imparteix: DIX FORMACIÓ
Instructors acreditats del Consell Català de Ressucitació (CCR). Infermers i tècnics en emergències sanitàries, amb experiència en medicina extra hospitalària i reanimació: Félix Collada Cañamares i Oscar Llorens Sanchis.
 
 
PROGRAMA:
• Introducció al curs.
• Causes de la parada cardiorespiratòria.
• Importància de la desfibril·lació precoç.
• Activació Serveis mèdics d’emergència (SEM) (112).
• Cadena de supervivència.
• Suport Vital Bàsic.
• Simulació de pràctica integrada.
• Mort sobtada (parada cardíaca) i significat de la fibril·lació ventricular.
• Desfibril·lador Extern Automàtic: funcionament i manteniment.
• Algorisme del European Resuscitation Council pel DEA.
• Simulació de pràctica integrada.
• Coneixement de la normativa reguladora.
• Consideracions ètiques i legals en la intervenció.
Veure més

COEC
Híbrida
CURS REANIMACIÓ CARDIOPULMONAR (BÀSICA)

"Suport vital bàsic amb DEA". Curs acreditat pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries amb 1’3 crèdits
 
 
INFORMACIÓ PRÀCTICA
 
ADREÇAT A
Curs adreçat a Col·legiats/des COEC i als seus equips (auxiliars i higienistes), avalats i inscrits per un Col·legiat COEC.
 
 
MODALITAT I DURADA:
Curs mixte (online i presencial)
 
2 hores en teleformació a través de plataforma online, a realitzar de forma asíncrona en horari lliure durant dates determinades.
Una sessió presencial de 4 hores per realitzar les pràctiques i examen.
 
Total 6 hores lectives.
 
Per poder participar a la part pràctica serà imprescindible haver completat el 75% de connexió, 100% de continguts visualitzats i haver superat l’avaluació amb el 75% positiva de la part online.
 
La no superació de la part online no dona dret a cap reemborsament de la part pràctica del curs que no podrà realitzar-se.
 
 
DATES
 
 • Dijous 07-07-2022, de 9:00 a 13:00h
 • Plataforma online part teòrica: del 23-06 al 30-06-2022
Tancament inscripcions: 16-06-2022
 
 
AFORAMENT
8 places.
Nota: el número d’inscrits per poder realitzar el curs és de 8 alumnes, o múltiples de 8. En cas de no arribar a aquestes xifres, e COEC es reserva el dret a posposar o cancel·lar la formació.
 
 
PREU 
 • Col·legiats COEC: 75€
 • Auxiliars/higienistes avalats per un Col·legiat COEC: 95€
Aquest curs està adreçat tant al Col·legiat COEC com al seu equip de treball a la clínica dental (auxiliars i/o higienistes). El Col·legiat pot inscriure’s personalment al curs, i alhora, actuar com a “Avalador” de les inscripcions del seu personal auxiliar/higienistes. També pot actuar només d’avalador de les inscripcions d’aquestes terceres persones, sense apuntar-se personalment al curs. En qualsevol cas, la facturació de tots els participants serà exclusivament a nom del Col·legiat COEC que actuï d’avalador.
 
REQUISITS INSCRIPCIÓ
Per poder formalitzar la inscripció, és imprescindible adjuntar a través del formulari els justificants requerits de tots els alumnes que s’estiguin inscrivint per part del col·legiat avalador. 
De cada alumne avalat (auxiliar o higienista) s’ha d’adjuntar a través del propi formulari web d’inscripció, en format PDF:
-DNI
-Autorització de l’alumne avalat (auxiliar o higieniesta) per a la cessió i tractament de les seves dades personals (adjuntar el document “AUTORITZACIÓ ALUMNE CURS RCP” degudament emplenat i signat per l’alumne. 
 
 
Nota: tot i que la inscripció es realitzi amb èxit i s’efectuï el pagament, si en la revisió posterior de la documentació per part del COEC es detecta qualsevol anomalia, el Col·legi es reserva el dret a anul·lar la inscripció incorrectament formalitzada, sense dret a reemborsament de la part corresponent a despeses de gestió administrativa, que seran a càrrec del col·legiat avalador.
 
 
 
LLOC
Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya
Travessera de Gràcia, 93-95 | 08006 Barcelona
http://www.coec.cat/ca/ 
 
 
OBJECTIUS DEL CURS:
Aprendre a reaccionar i a identificar a una víctima en aturada cardiorespiratòria.
Aprendre a alertar als serveis d’emergències.
Saber realitzar una RCP de gran qualitat.
Aprendre a utilitzar un DEA.
Ajudar a mantenir en vida a una víctima que no respira ni té pols.
 
 
DICTANTS:
Coordina: Dr. Stevens Salva Sutherland 
Metge Anestesiòleg.
Especialista reanimació i anestèsia Hospital Vall d’Hebron.
Coordinador OBA sedacions.
 
Imparteix: DIX FORMACIÓ
Instructors acreditats del Consell Català de Ressucitació (CCR). Infermers i tècnics en emergències sanitàries, amb experiència en medicina extra hospitalària i reanimació: Félix Collada Cañamares i Oscar Llorens Sanchis.
 
 
PROGRAMA:
• Introducció al curs.
• Causes de la parada cardiorespiratòria.
• Importància de la desfibril·lació precoç.
• Activació Serveis mèdics d’emergència (SEM) (112).
• Cadena de supervivència.
• Suport Vital Bàsic.
• Simulació de pràctica integrada.
• Mort sobtada (parada cardíaca) i significat de la fibril·lació ventricular.
• Desfibril·lador Extern Automàtic: funcionament i manteniment.
• Algorisme del European Resuscitation Council pel DEA.
• Simulació de pràctica integrada.
• Coneixement de la normativa reguladora.
• Consideracions ètiques i legals en la intervenció.
Veure més

COEC
Híbrida
CURS REANIMACIÓ CARDIOPULMONAR (BÀSICA)

"Suport vital bàsic amb DEA". Curs acreditat pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries amb 1’3 crèdits
 
 
INFORMACIÓ PRÀCTICA
 
ADREÇAT A
Curs adreçat a Col·legiats/des COEC i als seus equips (auxiliars i higienistes), avalats i inscrits per un Col·legiat COEC.
 
 
MODALITAT I DURADA:
Curs mixte (online i presencial)
 
2 hores en teleformació a través de plataforma online, a realitzar de forma asíncrona en horari lliure durant dates determinades.
Una sessió presencial de 4 hores per realitzar les pràctiques i examen.
 
Total 6 hores lectives.
 
Per poder participar a la part pràctica serà imprescindible haver completat el 75% de connexió, 100% de continguts visualitzats i haver superat l’avaluació amb el 75% positiva de la part online.
 
La no superació de la part online no dona dret a cap reemborsament de la part pràctica del curs que no podrà realitzar-se.
 
 
DATES
 
 • Dijous 07-07-2022, de 9:00 a 13:00h
 • Plataforma online part teòrica: del 23-06 al 30-06-2022
Tancament inscripcions: 16-06-2022
 
 
AFORAMENT
8 places.
Nota: el número d’inscrits per poder realitzar el curs és de 8 alumnes, o múltiples de 8. En cas de no arribar a aquestes xifres, e COEC es reserva el dret a posposar o cancel·lar la formació.
 
 
PREU 
 • Col·legiats COEC: 75€
 • Auxiliars/higienistes avalats per un Col·legiat COEC: 95€
Aquest curs està adreçat tant al Col·legiat COEC com al seu equip de treball a la clínica dental (auxiliars i/o higienistes). El Col·legiat pot inscriure’s personalment al curs, i alhora, actuar com a “Avalador” de les inscripcions del seu personal auxiliar/higienistes. També pot actuar només d’avalador de les inscripcions d’aquestes terceres persones, sense apuntar-se personalment al curs. En qualsevol cas, la facturació de tots els participants serà exclusivament a nom del Col·legiat COEC que actuï d’avalador.
 
REQUISITS INSCRIPCIÓ
Per poder formalitzar la inscripció, és imprescindible adjuntar a través del formulari els justificants requerits de tots els alumnes que s’estiguin inscrivint per part del col·legiat avalador. 
De cada alumne avalat (auxiliar o higienista) s’ha d’adjuntar a través del propi formulari web d’inscripció, en format PDF:
-DNI
-Autorització de l’alumne avalat (auxiliar o higieniesta) per a la cessió i tractament de les seves dades personals (adjuntar el document “AUTORITZACIÓ ALUMNE CURS RCP” degudament emplenat i signat per l’alumne. 
 
 
Nota: tot i que la inscripció es realitzi amb èxit i s’efectuï el pagament, si en la revisió posterior de la documentació per part del COEC es detecta qualsevol anomalia, el Col·legi es reserva el dret a anul·lar la inscripció incorrectament formalitzada, sense dret a reemborsament de la part corresponent a despeses de gestió administrativa, que seran a càrrec del col·legiat avalador.
 
 
 
LLOC
Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya
Travessera de Gràcia, 93-95 | 08006 Barcelona
http://www.coec.cat/ca/ 
 
 
OBJECTIUS DEL CURS:
Aprendre a reaccionar i a identificar a una víctima en aturada cardiorespiratòria.
Aprendre a alertar als serveis d’emergències.
Saber realitzar una RCP de gran qualitat.
Aprendre a utilitzar un DEA.
Ajudar a mantenir en vida a una víctima que no respira ni té pols.
 
 
DICTANTS:
Coordina: Dr. Stevens Salva Sutherland 
Metge Anestesiòleg.
Especialista reanimació i anestèsia Hospital Vall d’Hebron.
Coordinador OBA sedacions.
 
Imparteix: DIX FORMACIÓ
Instructors acreditats del Consell Català de Ressucitació (CCR). Infermers i tècnics en emergències sanitàries, amb experiència en medicina extra hospitalària i reanimació: Félix Collada Cañamares i Oscar Llorens Sanchis.
 
 
PROGRAMA:
• Introducció al curs.
• Causes de la parada cardiorespiratòria.
• Importància de la desfibril·lació precoç.
• Activació Serveis mèdics d’emergència (SEM) (112).
• Cadena de supervivència.
• Suport Vital Bàsic.
• Simulació de pràctica integrada.
• Mort sobtada (parada cardíaca) i significat de la fibril·lació ventricular.
• Desfibril·lador Extern Automàtic: funcionament i manteniment.
• Algorisme del European Resuscitation Council pel DEA.
• Simulació de pràctica integrada.
• Coneixement de la normativa reguladora.
• Consideracions ètiques i legals en la intervenció.
Veure més

COEC
Híbrida
CURS REANIMACIÓ CARDIOPULMONAR (BÀSICA)

Edició exclusiva dentistes col·legiats COEC
 
Curs acreditat pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries amb 1’3 crèdits
 
 
INFORMACIÓ PRÀCTICA
 
ADREÇAT A
Edició exclusiva per dentistes Col·legiats/des COEC. (En futures edicions del curs s’habilitaran places pel personal auxiliar i higienistes de la clínica).
 
 
MODALITAT I DURADA:
Curs mixte (online i presencial)
 
2 hores en teleformació a través de plataforma online, a realitzar de forma asíncrona en horari lliure durant dates determinades.
Una sessió presencial de 4 hores per realitzar les pràctiques i examen.
 
Total 6 hores lectives.
 
Per poder participar a la part pràctica serà imprescindible haver completat el 75% de connexió, 100% de continguts visualitzats i haver superat l’avaluació amb el 75% positiva de la part online.
 
La no superació de la part online no dona dret a cap reemborsament de la part pràctica del curs que no podrà realitzar-se.
 
 
DATES
 
Sessió práctica (presencial): divendres 17-06-2022, de 9:00 a 13:00h.
Plataforma online part teòrica: del 3 al 10 de juny.
 
Tancament inscripcions: 27-05-2022 (o fins a completar aforament).
 
 
AFORAMENT
16 places.
Nota: el número d’inscrits per poder realitzar el curs és de 8 alumnes, o múltiples de 8. En cas de no arribar a aquestes xifres, e COEC es reserva el dret a posposar o cancel·lar la formació.
 
 
PREU 
Col·legiats COEC: 75€
 
 
LLOC
Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya
Travessera de Gràcia, 93-95 | 08006 Barcelona
http://www.coec.cat/ca/ 
 
 
OBJECTIUS DEL CURS:
Aprendre a reaccionar i a identificar a una víctima en aturada cardiorespiratòria.
Aprendre a alertar als serveis d’emergències.
Saber realitzar una RCP de gran qualitat.
Aprendre a utilitzar un DEA.
Ajudar a mantenir en vida a una víctima que no respira ni té pols.
 
 
DICTANTS:
Coordina: Dr. Stevens Salva Sutherland 
Metge Anestesiòleg.
Especialista reanimació i anestèsia Hospital Vall d’Hebron.
Coordinador OBA sedacions.
 
Imparteix: DIX FORMACIÓ
Instructors acreditats del Consell Català de Ressucitació (CCR). Infermers i tècnics en emergències sanitàries, amb experiència en medicina extra hospitalària i reanimació: Félix Collada Cañamares i Oscar Llorens Sanchis.
 
 
PROGRAMA:
• Introducció al curs.
• Causes de la parada cardiorespiratòria.
• Importància de la desfibril·lació precoç.
• Activació Serveis mèdics d’emergència (SEM) (112).
• Cadena de supervivència.
• Suport Vital Bàsic.
• Simulació de pràctica integrada.
• Mort sobtada (parada cardíaca) i significat de la fibril·lació ventricular.
• Desfibril·lador Extern Automàtic: funcionament i manteniment.
• Algorisme del European Resuscitation Council pel DEA.
• Simulació de pràctica integrada.
• Coneixement de la normativa reguladora.
• Consideracions ètiques i legals en la intervenció.
 
Veure més

COEC
Híbrida
CURS REANIMACIÓ CARDIOPULMONAR (BÀSICA)

Edició exclusiva dentistes col·legiats COEC
 
Curs acreditat pel Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries amb 1’3 crèdits
 
 
INFORMACIÓ PRÀCTICA
 
ADREÇAT A
Edició exclusiva per dentistes Col·legiats/des COEC. (En futures edicions del curs s’habilitaran places pel personal auxiliar i higienistes de la clínica).
 
 
MODALITAT I DURADA:
Curs mixte (online i presencial)
 
2 hores en teleformació a través de plataforma online, a realitzar de forma asíncrona en horari lliure durant dates determinades.
Una sessió presencial de 4 hores per realitzar les pràctiques i examen.
 
Total 6 hores lectives.
 
Per poder participar a la part pràctica serà imprescindible haver completat el 75% de connexió, 100% de continguts visualitzats i haver superat l’avaluació amb el 75% positiva de la part online.
 
La no superació de la part online no dona dret a cap reemborsament de la part pràctica del curs que no podrà realitzar-se.
 
 
DATES
 
Sessió práctica (presencial): dijous 16-06-2022, de 15:00 a 19:00h.
Plataforma online part teòrica: del 2 al 9 de juny.
 
Tancament inscripcions: 26-05-2022 (o fins a completar aforament).
 
 
AFORAMENT
16 places.
Nota: el número d’inscrits per poder realitzar el curs és de 8 alumnes, o múltiples de 8. En cas de no arribar a aquestes xifres, e COEC es reserva el dret a posposar o cancel·lar la formació.
 
 
PREU 
Col·legiats COEC: 75€
 
 
LLOC
Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya
Travessera de Gràcia, 93-95 | 08006 Barcelona
http://www.coec.cat/ca/ 
 
 
OBJECTIUS DEL CURS:
Aprendre a reaccionar i a identificar a una víctima en aturada cardiorespiratòria.
Aprendre a alertar als serveis d’emergències.
Saber realitzar una RCP de gran qualitat.
Aprendre a utilitzar un DEA.
Ajudar a mantenir en vida a una víctima que no respira ni té pols.

DICTANTS:
Coordina: Dr. Stevens Salva Sutherland
Metge Anestesiòleg.
Especialista reanimació i anestèsia Hospital Vall d’Hebron.
Coordinador OBA sedacions.
 
Imparteix: DIX FORMACIÓ
Instructors acreditats del Consell Català de Ressucitació (CCR). Infermers i tècnics en emergències sanitàries, amb experiència en medicina extra hospitalària i reanimació: Félix Collada Cañamares i Oscar Llorens Sanchis.
 
 
PROGRAMA:
• Introducció al curs.
• Causes de la parada cardiorespiratòria.
• Importància de la desfibril·lació precoç.
• Activació Serveis mèdics d’emergència (SEM) (112).
• Cadena de supervivència.
• Suport Vital Bàsic.
• Simulació de pràctica integrada.
• Mort sobtada (parada cardíaca) i significat de la fibril·lació ventricular.
• Desfibril·lador Extern Automàtic: funcionament i manteniment.
• Algorisme del European Resuscitation Council pel DEA.
• Simulació de pràctica integrada.
• Coneixement de la normativa reguladora.
• Consideracions ètiques i legals en la intervenció.
 
 
Veure més